برد پرگل پرسپولیس مقابل تیم دانشجویان

انتخابات انجمن علمی دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود انجام شد
پرسپولیس در یک بازی دوستانه موفق شد تیم ملی دانشجویان را با هفت گل شکست دهد.

انتخابات انجمن علمی دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود انجام شد