ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزاد راه کرج-قزوین

انبوه سازان وام می‌گیرند
مهر نوشت: رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، از ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی ازاد راه کرج-قزوین خبر داد.

انبوه سازان وام می‌گیرند