جهانگیری: گمان می‌کردیم با رتبه‌بندی رضایت معلمان جلب شود، اما این اتفاق نیافتاد

انباشت مطالبات شهروندان از شهرداری تهران/ از سدمعبر اصناف تا آلودگی صوتی بزرگراه‎‌ها
معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش،‌ گفت: آموزش و پرورش با اثرگذاری و بزرگی خود در مسائل آینده ایران نقش بسیار مهمی دارد.

انباشت مطالبات شهروندان از شهرداری تهران/ از سدمعبر اصناف تا آلودگی صوتی بزرگراه‎‌ها