تصاویر | تصادف شدید مینی‌بوس با کوچک‌ترین خودروی سواری در غرب تهران

امیل‌لحود از ایران قدردانی کرد
تصادف مینی‌بوس با ام‌وی‌ام در غرب تهران 2مصدوم برجا گذاشت.

امیل‌لحود از ایران قدردانی کرد