کنایه رئیسی به روحانی: ما که عدد و رقم نگفتیم/ انتقاد هاشمی‌طبا از حال بد دانشگاه‌ها

امیر جعفری: می‌خواهند وانمود کنند هنرمندان از وضع فعلی ناراضی‌اند
مهر نوشت: نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: ۱۴ میلیارد دلار که هیچ،در پرونده‌ای که براساس فساد منعقد شده، حتی یک دلار هم به کسی نخواهیم داد و حقوق ملت را با اقتدار حفظ خواهیم کرد.

امیر جعفری: می‌خواهند وانمود کنند هنرمندان از وضع فعلی ناراضی‌اند