بازدید اعضای شورای شهر تهران از خط ۷ مترو/ چمران: خط ۷ یکی از مدرنترین و مکانیزه ترین خطوط مترو است

امیدواری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در استفاده از نتیجه پایش صورت گرفته
همشهری آنلاین نوشت: اعضای شورای شهر تهران از خط هفت مترو تهران بازدید و مسیر میدان صنعت تا ایستگاه بسیج را با مترو سفر کردند.

امیدواری رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در استفاده از نتیجه پایش صورت گرفته