یک ایرانی برگزیده جشنواره تصویرگری کتاب کودک سنگاپور شد

امیدواری برخی از اهالی اکباتان به پیروزی در دعوای قضایی با شهرداری
علی‌اصغر باقرزاده‌ماتک در جشنواره سالانه تصویرگری کتاب کودک سنگاپور برگزیده شد.

امیدواری برخی از اهالی اکباتان به پیروزی در دعوای قضایی با شهرداری