جدیدترین رویای داعش!

امیدوارم سازمان های بیمه ای به تعهداتشان در قبال دانشگاه عمل کنند
در حاشیه حمله تروریستی در تهران، بزرگمهر حسین پور این کارتون را در اینستاگرامش منتشر کرد.

امیدوارم سازمان های بیمه ای به تعهداتشان در قبال دانشگاه عمل کنند