شعار استقلالی‌ها علیه حامد لک ۷ میلیون آب خورد

امکان حدف طرح دوره پیراپزشکی وجود ندارد
کمیته انضباطی پس از بررسی گزارشات داوران و نمایندگان حاضر در مسابقات جام حذفی، آرای خود را صادر کرد.

امکان حدف طرح دوره پیراپزشکی وجود ندارد