از بررسی هویت شهر در «داگ ویل» تا رویکرد نمایشی به مراسم مجازات در ایران

امکان اخذ ۱۱ میلیون رای الکترونیک در انتخابات شوراها/ پاسخ مجلس تا ۲ هفته دیگر
9 مقاله برگزیده سی‌و‌پنجمین جشنواره تئاتر فجر از جمله بررسی هویت شهر در «داگ ویل» و بررسی جنبه‌های نمایشی مراسم مجازات در ایران به چاپ رسید.

امکان اخذ ۱۱ میلیون رای الکترونیک در انتخابات شوراها/ پاسخ مجلس تا ۲ هفته دیگر