بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه کتاب

امنیت و اقتدار کشور به مشارکت فراگیر مردم در انتخابات گره خورده است
سیدرضا صالحی امیری در هفتمین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران وارد مجموعه شهر آفتاب شد.

امنیت و اقتدار کشور به مشارکت فراگیر مردم در انتخابات گره خورده است