ثبت روز جهانی چپ دست‌ها در تقویم ملی ایران

امنیت شغلی کارگران با امنیت سرمایه گزاری ارتباط دارد
24آنلاین نوشت: انجمن چپ دست های ایران با ارسال نامه ای به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست کرد روز ۱۳ آگوست (۲۲مرداد) به عنوان روزجهانی چپ دست ها در تقویم ملی کشورمان ثبت شود.

امنیت شغلی کارگران با امنیت سرمایه گزاری ارتباط دارد