اشاره رهبری به مداحانی که وقت مردم را هدر می‌دهند

امضای یادداشت تفاهم میان کتابخانه‌های ملی ایران و بلغارستان
نشریه خط حزب‌الله در جدیدترین شماره خود در ستونی با عنوان هیئت انقلابی به گوشه‌ای از بیانات رهبری با عنوان «ما این فرصت را هدر داده‌ایم اگر…» اشاره کرده است.

امضای یادداشت تفاهم میان کتابخانه‌های ملی ایران و بلغارستان