فیلم | این سیل جان یک دختر را گرفت | مدیر بحران لرستان: دو دختر داخل کانال افتادند

امضای سند همکاری‌های ارتباطی-مخابراتی میان ایران و عراق
مدیرکل مدیریت بحران لرستان گفت: دو دختر دانشجو به دلیل بارش شدید باران و تگرگ در خرم آباد در بلوار شورا به داخل کانال آب سقوط کردند که متأسفانه یکی از آنها جان خود را از دست داد و نفر دیگر که مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد.

امضای سند همکاری‌های ارتباطی-مخابراتی میان ایران و عراق

تلگرام نارنجی