گلزنی مهاجم پرحاشیه برای سرخپوشان

امسال در بازار مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت
ولدیمیر پریموف مهاجم اوکراینی پرسپولیس در دیدار دوستانه برای سرخپوشان گلزنی کرد.

امسال در بازار مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت

دانلود زاپیا برای کامپیوتر