مجسمه سلامت درلاله پارک تبریز/ نه به سیگار، مواد مخدر و مشروبات الکلی

امام جمعه بندرعباس: تریبون ها برای کشاندن جامعه به دعوا نیست
مرکز بهداشت شهرستان تبریز کمپین «نه به مصرف سیگار، قلیان، موادمخدر و مشروبات الکل» را به مرحله اجرا گذاشته است. در این راستا نیز استفاده از نمایش خیابانی مجسمه، یکی از روشهای اطلاع رسانی است که با مشارکت مدیریت مجتمع تجاری لاله پارک، گروه تاتر تاوریژبه به کارگردانی وحید صابر و کانون تبلیغاتی تسنیم، در مجتمع تجاری لاله پارک اجرا و با استقبال شهروندان روبرو شده است.

امام جمعه بندرعباس: تریبون ها برای کشاندن جامعه به دعوا نیست