پسر ابراهیم آشتیانی:پدرم علی پروین را که دید از کما در آمد/سلطان گفت:«ابرام من رو می‌شناسی؟»

امارات به استقبال تمدید طرح کاهش تولیدنفت رفت
پسر علی پروین تشکر ویژه‌ای کرد از مردم و بخصوص ازعلی پروین برای دعاهای خیرشان.

امارات به استقبال تمدید طرح کاهش تولیدنفت رفت