فیلم | فرار یک خودرو پس از تصادف با موتورسیکلت

الزامات حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی
خودرویی بدون توجه به حق تقدم در تقاطع، با یک دستگاه موتورسیکلت تصادف و فرار کرد. گفتنی است موتورسوار در این حادثه که در کشور آمریکا رخ داد، آسیب جدی ندید.

الزامات حمایت از سرمایه‌گذاران معدنی