سخنرانی پژوهشگر و منتقد هنری ایتالیایی در موزه ملک‎

الجبیر از توسعه همکاری‌های نظامی با روسیه خبر داد
«الفبای خیال‌انگیز آنتونیو بازولی و التقاط‌گری اروپایی» با سخنرانی پژوهشگر و منتقد هنری ایتالیایی در کتابخانه و موزه ملک به بحث گذاشته می‌شود.

الجبیر از توسعه همکاری‌های نظامی با روسیه خبر داد