تصاویر متفاوت از رهبر انقلاب در دوران جنگ

التهاب بازار سرمایه از بحث های برجامی
تصاویری از رهبر معظم انقلاب در دوران دفاع مقدس در فضای مجازی منتشر شده است.

التهاب بازار سرمایه از بحث های برجامی