گشایش کلینیک تخصصی بیماران سرطانی ریحانه ازسوی خیران اردبیلی

البرز بعد از تهران از استانهای متراکم از لحاظ استقرار جمعیت است
کلینیک تخصصی درمان بیماران سرطانی ریحانه طی مراسمی باحضور جمعی از خیران و مدیران این استان در اردبیل گشایش و مورد بهره برداری قرار گرفت.

البرز بعد از تهران از استانهای متراکم از لحاظ استقرار جمعیت است