فتح‌الله‌زاده: منصوریان را تا نیم‌فصل حفظ کنید

اقدام‌های بانک مرکزی برای خدمت رسانی در اربعین امسال
علی فتح‌الله‌زاده با ورود اعضای هیئت‌مدیره به اتفاقات ریز و درشت تیم مخالف است و این رفتارها را استرس‌زا و مخرب می‌داند.

اقدام‌های بانک مرکزی برای خدمت رسانی در اربعین امسال