مقایسه دو تصویر که نشان می‌دهد رحمتی نسبت به سال گذشته شجاع شده!

اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری اموال بابک زنجانی
مهدی رحمتی یکی از بازیکنانی بود که امروز در تمرین استقلال خون خود را اهدا کرد.

اقدامات بانک مرکزی برای بازپس گیری اموال بابک زنجانی