حفظ وتحکیم فرهنگ عاشورایی دفاع مقدس عامل برتری ایران اسلامی خواهد بود

اقدامات اجرایی دولت عراق ضد همه‌پرسی
ایرنا نوشت : فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز گفت: دفاع مقدس نشان داد که عامل اصلی و تفکر غالب بر تفکر بچه های رزمنده همان عاشورا و محرم بود و همین حفظ و تحکیم این فرهنگ می تواند عامل برتری ما باشد.

اقدامات اجرایی دولت عراق ضد همه‌پرسی