استقبال ژاپنی‌ها و ایتالیایی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پتروشیمی جم

اقتصاد اشتراکی و مزایای آن
مدیرعامل پتروشیمی جم از مذاکره با سرمایه گذاران ژاپنی و ایتالیایی خبرداد.

اقتصاد اشتراکی و مزایای آن