استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات برای انتقال پیام های تربیتی به جوانان

افشاگری وحید امیری از پشت پرده یک تخلف بزرگ
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان لرستان در دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش لرستان،فلسفه حضور روحانیت را کمک به اعتلای تربیتی و دینی انسان ها برشمرد و گفت : یکی از جایگاههای مهمی که می تواند در تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تربیت نسل جوان و نوجوان جامعه تاثیر گذار باشد ، نهاد مقدس نمازجمعه است.

افشاگری وحید امیری از پشت پرده یک تخلف بزرگ