اینفوگرافیک | رشد اقتصادی ۱۲ درصدی ایران در سال ۹۵

افشاگری روزنامه پرسپولیسی درباره رقم درخواستی کامیابی‌نیا
در اینفوگرافیک زیر رشد اقتصادی ۱۲ درصدی ایران در سال ۹۵ و پنج سال اخیر را می‌بینید.

افشاگری روزنامه پرسپولیسی درباره رقم درخواستی کامیابی‌نیا