عکس | لیندا کیانی و خواهرانش در «خانه‌ای در انتهای خیابان بهار»

افزایش ۸۱ سنتی قیمت نفت
لیندا کیانی، نازنین بیاتی، مهسا ایرج پور، شیرین اسماعیلی و معصومه رحمانی در «خانه ای در انتهای خیابان بهار» نقش خواهر یکدیگر را بازی می کنند.

افزایش ۸۱ سنتی قیمت نفت