پایان صید میگو در هرمزگان/۱۵۰۷ تن میگو صید شد

افزایش ۷۵درصدی مبادلات تجاری ایران و آذربایجان
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات هرمزگان گفت: صید میگو در صیدگاههای هرمزگان پایان یافت و در این مدت هزار و 507 تن میگو در آب های هرمزگان صید شد که سه درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

افزایش ۷۵درصدی مبادلات تجاری ایران و آذربایجان