فرهادی جایزه‌اش را از دختر آرتور میلر گرفت

افزایش ۵۰ درصدی تولید گاز در کشور
دختر آرتور میلر، جایزه بهترین فیلم خارجی زبان انجمن ملی نقد آمریکا را به فرهادی اهدا کرد.

افزایش ۵۰ درصدی تولید گاز در کشور