برنامه دومین روز از جشنواره جهانی فیلم فجر

افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه در انتظاررای دیوان عدالت و تامین منابع
جشنواره جهانی فیلم فجر، فردا دوم اردیبهشت ماه در دومین روز کاری خود میزبان بیش از 25 فیلم برگزیده در چارسو است.

افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه در انتظاررای دیوان عدالت و تامین منابع