همکاری بنیاد سعدی با طرح گرنت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

افزایش بوستان‌های محله‌ای در جنوب غرب تهران/ افزایش سرانه فضای سبز در دستور کار
معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی به منظور استفاده از ظرفیت‌های فارسی‌آموزان خارج از کشور با دبیر طرح گرنت وزارت ارشاد گفت‌و‌گو کرد.

افزایش بوستان‌های محله‌ای در جنوب غرب تهران/ افزایش سرانه فضای سبز در دستور کار