غرویان: فرهنگ نذر نیازمند اصلاح است، علما و بزرگان ورود کنند

افزایش امیدها برای نجات زمین؛ عدم افزایش انتشار دی‌اکسی کربن در سال 2016
جماران نوشت: یکی از اساتید حوزه و دانشگاه گفت: هر کار خیری می‌تواند مورد نذر قرار بگیرد. مثلا خطاط خط یاد بدهد، حتی موسیقیدان موسیقی یاد بدهد، یا هنرپیشه‌ای هنر خود را به رایگان در اختیار قرار دهد.

افزایش امیدها برای نجات زمین؛ عدم افزایش انتشار دی‌اکسی کربن در سال 2016