رضایت وزارت بهداشت از انتقال بیمه سلامت

افزایش امکانات رفاهی و ایجاد انگیزش بین پرسنل جمعیت
خانه ملت نوشت: سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت وظایف این وزارتخانه را افزایش می دهد، گفت: امیدواریم با این مصوبه خدمت رسانی‌ها به مردم در حوزه بهداشت ودرمان افزایش پیدا کند.

افزایش امکانات رفاهی و ایجاد انگیزش بین پرسنل جمعیت

document.write(”)