خیابان‌هایی که در آنها میوه رایگان پرورش داده می‌شود!/تبدیل مسیرها به باغ

افتخاری:به جای هزینه و اردوی خارجی،طلب بازیکنان را دادیم
مهر نوشت: محققان در استرالیا دست به ابتکار عمل بی‌سابقه‌ای زده و با اعمال تغییراتی در حاشیه خیابان‌ها آن‌ها را به باغ‌ها و اراضی کشاورزی پر از میوه و سبزیجات تبدیل کرده‌اند.

افتخاری:به جای هزینه و اردوی خارجی،طلب بازیکنان را دادیم

دانلود رایگان اینستاگرام