گلزنی طارمی؛ بازی دو سر برد برای پرسپولیس و تیم‌ملی

افتتاح راه آهن تهران به همدان با حضور رئیس جمهور
مهدی طارمی تک گل پیروزی تیم‌ملی مقابل قطر را به ثمر رساند.

افتتاح راه آهن تهران به همدان با حضور رئیس جمهور