شوراها به دور از اختلافات جناحی و سیاسی به رفع مشکلات مردم بپردازند

افتتاح دو پروژه عمرانی آموزش و پرورش فریدون کنار در هفته دولت
بابلسر-فرماندار بابلسر گفت: شوراها به دور از اختلافات جناحی و سیاسی به رفع مشکلات مردم بپردازند.

افتتاح دو پروژه عمرانی آموزش و پرورش فریدون کنار در هفته دولت