رونمایی از اولین خودروی الکتریکی برای یک شرکت لوکس

اعلام نمایش‌های تئاتر شهر در فروردین و اردیبهشت سال ٩٦
بنتلی از اولین خودرو الکترونیکی لوکس خود رونمایی کرد.

اعلام نمایش‌های تئاتر شهر در فروردین و اردیبهشت سال ٩٦