همسر کاوه رضایی خداحافظی‌اش از تیم‌ملی را تکذیب کرد

اعلام جزییات تعرفه‌های پزشکی 96/ دلیل افزایش فرانشیز بستری در بیمارستان‌ها
11نیوز نوشت: فرنوش شیخی خبر خداحافظی از تیم ملی والیبال به دلیل حضور کاوه رضایی در بلژیک را تکذیب کرد.

اعلام جزییات تعرفه‌های پزشکی 96/ دلیل افزایش فرانشیز بستری در بیمارستان‌ها