کارگران مهاجری که سالانه ۴۵۰ میلیارد دلار پول به خانه‌های خود می‌برند

اعلام آمادگی ایتالیا برای میانجی‌گری در حل بحران قطر
به گفته صندوق بین‌المللی سازمان ملل برای توسعه کشاورزی (IFAD)، وجه و پول ارسالی جهانی در سال 2016، بیش از 445 میلیارد دلار بوده است. این میزان، 51 درصد بیشتر از یک دهه گذشته است.

اعلام آمادگی ایتالیا برای میانجی‌گری در حل بحران قطر