ارایه 359 هزار نفرساعت آموزش‌های مهارتی در کردستان

اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان زنجان انتخاب شدند
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان گفت: در سه ماهه نخست امسال بیش از 359 هزار و 787 نفر-ساعت آموزش مهارتی توسط آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان ارائه شد.

اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات استان زنجان انتخاب شدند