کاهش دارایی بزرگترین شرکت نفتی جهان

اعزام تکاوران نیروی زمینی ارتش برای امدادرسانی به گرفتاران در برف
ارزش دارایی های شرکت شل در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۶ نسبت به سال گذشته افت داشته است.

اعزام تکاوران نیروی زمینی ارتش برای امدادرسانی به گرفتاران در برف