بی‌احترامی “اسپانسر کنسرت‌ها” به اصحاب رسانه در حضور سرپرست ارشاد البرز

اعتماد بزرگ دکتر روحانی به جوانان در کابینه دوم
تسنیم نوشت: مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که شب گذشته توسط فرش وزرا در کرج برگزار شد به محلی برای بی‌احترامی به اصحاب رسانه تبدیل شد.

اعتماد بزرگ دکتر روحانی به جوانان در کابینه دوم