انتشار آلبومی از همایون خرم

اعتراض پیکان به «اشتباهات باورنکردنی» داور
آلبوم «یار آشنا»، شامل آثاری از همایون خرم منتشر شد.

اعتراض پیکان به «اشتباهات باورنکردنی» داور