تهران به یک کارگاه عملیات عمرانی تبدیل شده/ سالی ۳۶سانتی‌متر فرونشست!

اعتراض ورزشکاران زن به آلودگی پیست اصفهان
ایسنا نوشت: رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: تهران در طول سال بین 31 الی 36 سانتی متر فرونشست دارد.

اعتراض ورزشکاران زن به آلودگی پیست اصفهان