اعلام آمادگی عراق برای اعزام نیرو به قطر

اعتراض روی بوم نقاشی
واحد مرکزی خبر نوشت: رئیس مجلس عراق می گوید: اگر اجازه دهیم قطر توسط عربستان بلعیده شود، به صدها هزار شهید در عراق و سوریه نیازمند خواهیم بود تا خطر سعودی را دفع کنند. ما آماده ایم دهها هزار جنگجو برای کمک به قطر به این کشور بفرستیم.

اعتراض روی بوم نقاشی