تخصیص ردیف بودجه برای طرح‌های بازآفرینی شهری

اظهار نظر چند کارگردان‌ درباره «شهرزاد»
وزیر راه و شهرسازی با اعلام این که حل مساله شهرها در کنار طرح‌های جامع و تفصیلی، طرح‌های بازآفرینی شهری است، از تخصیص ردیف بودجه برای طرح‌های بازافرینی شهری در سال‌های آتی خبر داد.

اظهار نظر چند کارگردان‌ درباره «شهرزاد»