تمهیدات ترافیکی شب عید؛ افزایش ساعت طرح ترافیک و فعالیت مترو و اتوبوس

اظهارنظر تاجگردون درباره مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در جلسه ای که به منظور اتخاذ تدابیر و تمهیدات ترافیکی ایام پایانی سال برگزار شد تمعیدات ترافیکی اخرسال را تشریح کرد.

اظهارنظر تاجگردون درباره مصوبه مجلس برای تعیین سقف حقوق مدیران