ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رمز استحکام و استمرار انقلاب اسلامی است

اظهارات ولایتی درباره برنامه موشکی ایران
معاون فرماندار پلدختر گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت رمز استحکام و استمرار انقلاب اسلامی و در جامعه امری ضروری است.

اظهارات ولایتی درباره برنامه موشکی ایران