داوود احمدی‌نژاد به‌زودی از بیمارستان مرخص می‌شود/ او سکته نکرده است

اظهارات نامزد ریاست سیا درباره ایران و برجام
خبرگزاری صداوسیما نوشت:‌ وضع عمومی داود احمدی نژاد برادر رئیس جمهور سابق خوب است و بزودی از بیمارستان مرخص می شود.

اظهارات نامزد ریاست سیا درباره ایران و برجام